Politik Awal Melayu Melaka

Wednesday, January 28, 2009 | | | |

2.4 Diskriminasi Sosial

Kesatuan Melayu Melaka – Post Ketiga)

Diskriminasi sosial wujud di Melaka adalah sangat hebat. Orang-orang Melayu sentiasa dipandang rendah oleh bangsa-bangsa asing. Masyarakat Bandar khasnya menganggap orang-orang Melayu sebagai golongan yang paling ‘inferior’ . Dalam satu majlis yang dihadiri oleh bebagai-bagai kaum orang Melayulah yang dianggap taraf yang paling rendah dan duduk mereka yang paling jauh atau paling belakang. Orang-orang Islam dan berketurunan Arab dan India juga menganggap orang Melayu sebagai ‘low class’ atau ‘third class society’ . Dalam majlis jamuan mithalnya, orang-orang Melayu biasanya ditempatkan di hujung-hujung balai atau jika tidak mencukupi tempat orang Melayulah yang terpaksa berdiri.

Sifar beza membeza di kalangan orang-orang Islam sendiri telah mendatangkan kemarahan orang-orang Melayu. Dalam tahun-tahun 1930an soal darah keturunan Keling (DKK) dan darah keturunan Arab (DKA) amat hangat sekali dibincangkan. Faktor ini juga menjadikan orang-orang Melayu jati di Singapura menubuhkan KMS. Akhbar-akhbar dan majallah-majallah yang dipimpin oleh orang-orang Melayu banyak sekali melancarkan ‘perang’ Anti-DKK dan Anti-DKA. Tekanan sosial terhadap kaum Melayu bagitu hebat. Jadi tidak hairanlah jika terdapat ramai elit-elit Melayu bangun untuk menyelamatkan bangsa mereka.

Majority daripada pemimpin-pemimpin yang dilantik terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan . Mereka adalah golongan yang sentiasa terikat dengan “General Order” . Sudah pasti segala gerak geri dan tindakan mereka berpandukan pada lunas-lunas pelembagaan. Ramai di antara mereka yang berpendidikan Inggeris sudah diorientasikan dengan nilai-nilai Inggeris dan sentiasa ‘menurut perintah, dan tidak tahu melawan. Akibat dari itu hingga Perang Dunia II tuntutan mereka tidak pernah berjaya.

Berbeza dengan KMS, En Yunos Abdullah dan beberapa orang rakan Melayunya ada di dalam Majlis Mesyuarat Negeri-Negeri Selat bagi menyuarakan nasib orang-orang Melayu Singapura. Salah satu kesannya yang paling berjaya ialah mendapatkan tanah di “Kampung Melayu “bagi orang-orang Melayu apabila kerajaan Inggeris melaksanakan projek Lapangan Terbang di Kallang.

Malangnya KMM tidak pernah berjaya dalam tuntutan mereka. Memorandom mereka biasanya ditolak bagitu sahaja oleh Inggeris. Perjuangan Kesatuan Melayu Melaka digambarkan,

Dalam lapangan siasah pula, orang-orang Melayu Singapura telah menubuhkan Kesatuan Melayu dengan menpunyai dua cawangan di Melaka dan Pulau Pinang. Tetapi pergerakan siasah pada waktu itu tidaklah bagitu kencang sebab politik pada masa itu telah dimomok-momokan oleh kerajaan penjajah “.

Salah satu perjuangan kosong Kesatuan Melayu Melaka dapat dilihat dalam Persidangan Majlis Negeri-Negeri Selat pada 26 dan 27.1.1940. Dalam Persidangan itu telah mendesak kerajaan Inggeris menyediakan sekolah-sekolah pertukangan dalam bahasa Melayu dan juga mendesak kerajaan menyediakan biasiswa untuk anak-anak Melayu. Sesungguhnya usul-usul itu telah dipanjangkan kepada pihak Inggeris tetapi malangnya tidak ada satu kesan pun yang efektif. Ini menunjukkan sikap ‘non-responsive’ Inggeris terhadap Kesatuan Melayu Melaka.

0 comments:

Post a Comment