MELAKA - Pusat Tradisi Intelektual

Wednesday, March 4, 2009 | | | |

MELAKA – Pusat Tradisi Ilmu dan Intelektual.

Melaka adalah pusat tradisi ilmu yang terkenal di rantau dunia di sebelah ini. Tidak boleh disangkal lagi bahawa Bandaraya Melaka berjaya melahirkan intelek-intelek Islam yang pakar bukan sahaja dalam bidang agama tetapi juga dari semua aspek termasuk politik, ekonomi dan soaial. Tokoh terpenting terutama golongan istana, pembesar-pembesar Melaka, pedagang-pedagang dan orang-orang persaorangan mendapat ilmu pengetahuan mereka melalui sistem pendidikan di Melaka. Istana, Masjid, surau, balai, langgar dan wakaf dijadikan tempat belajar. Dari sinilah lahirnya cerdikpandai yang menjadi pemimpin dan pegawai-pegawai yang telah berjaya mentadbir bandaraya itu.

Masjid juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu pada waktu itu

Melaka adalah pusat tradisi ilmu yang terkenal di rantau dunia di sebelah ini. Tidak boleh disangkal lagi bahawa Bandaraya Melaka berjaya melahirkan intelek-intelek Islam yang pakar bukan sahaja dalam bidang agama tetapi juga dari semua aspek termasuk politik, ekonomi dan sosial. Tokoh terpenting terutama golongan istana, pembesar-pembesar Melaka, pedagang-pedagang dan orang-orang persaorangan mendapat ilmu pengetahuan mereka melalui sistem pendidikan di Melaka. Istana, Masjid, surau, balai, langgar dan wakaf dijadikan tempat belajar. Dari sinilah lahirnya cerdikpandai yang menjadi pemimpin dan pegawai-pegawai yang telah berjaya mentadbir bandaraya itu. Contohnya Tun Perak debagai Bendahara, Tun Tuah sebagai Laksamana, Tun Hamzah, Tun Ali, Tun Bija Wangsa, Tun Muhahammad, Tun Isap Misai, semua sultan Melaka serta famili mereka dan cerdikpandai Islam seperti Kadhi Yusuf, Maulana Yusof, Kadhi Munawar banyak lagi. Tun Muhammah adalah seorang ulamak Melaka yang sangat mahir tentang Nahu, Fekah dan Saraf. Pada waktu itu pendidikan tidak terhad pada golongan istana sahaja malah rakyat biasa juga mendapat ilmu pengetahuan kerana Islam adalah agama untuk semua.

Sultan Mahmud berguru dengan Maulana Yusuf. Kitab yang digunakan ialah ‘Kitab Maklumat’. Beliau dating belajar lengkap dengan pakaian dan kelengkapan diraja, seolah-olah untuk menghadiri satu upacara rasmi kerajaan. Beliau telah ditegur oleh Maulana Yusof. Teguran dan sindiran Maulana Yusuf diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud dan akhir beliau dating belajar sebagai eorang pelajar dan bukan sebagai seorang raja.

Bagitu juga Sultan Mansur Syah adalah sangat alim orangnya dan patuh pada ajaran Islam bagitu juga Sultan Alauddin Riayat Syah. Melaka sebagai pusat perkembangan ilmu bukan sahaja menumpukan pada pengajaran agama sahaja malah menyentuh lain-lain disiplin ilmu untuk berjaya di dunia dan di akhirat.

Di Melaka terdapat banyak surau-surau dan masjid dibina. Salah satu fungsi masjid dan surau ini ialah menjadi tempat singgahan atau tempat bermalam pedagang-pedagang. Pada waktu itu tidak ada hotel atau rumah tumpangan. Oleh itu mereka bermusafir di masjid dan surau0surau di Melaka. Selepas berdagan semua kapal, jong, perahu dan barang-barang mereka disimpan digudang-fudang yang disediakan. Setelah menyimpan barang-barang ini mereka berkumpul di masjid. Biasanya sebahagian besar saudagar-saudagar atau peniaga Indian-Muslim akan bertumpu di Masjid Kampung Keling dan saudagar-saudagar Arab Parsi berkumpul di masjid Kampung Hulu. Di masjid-masjid inilah mereka belajar dan muzakarah mengenai agama dan lain-lain ilmu pengetahuan.

Istana juga menjadi tepat belajar bagi golongan istana dan uoamak-ulamak yang ternal. Di samping itu terdapat perbincangan dijalankan di langgar, wakaf dan rumah-rumah guru. Dari istana Melaka lahirnya kitab Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, kitab Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Hanafiah, Anak Panah Sadansa, Kitab Maklumat, Hikayat Berma Syahdan, Hikayat Bayan Budiman, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka dan beberapa banyak lagi.


Istana juga dijadikan tempat untuk menuntut ilmu. Terdapat perpustakaan untuk menyimpan buku agama , hikayat, kita-kitab terjemahan, kitab-kitab yang di karang oleh ulamak- dan pujangga terkenan di simpan dalam perpustakaan iu.

Kurikulumnya bukan setakat Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah sahaja malah mencakupi bidang-bidang falsafah dan metafizik. Terdapat ramai ulamak-ulamak sufi di Melaka. Salah seorang dari mereka ialah Maulana Abu Bakar yang mengajar Kitab “Ad Darrul l-Manzum” atau ‘Rakaian Mutiara’. Kitab ini membicarakan soal Theosophic, iaitu membicarakan tentang dzat, sifat dan afal. Ilmu ini ada hubungkait dengan ilmu TASAUF dan TEOLOGI.

Penuntut-penuntut yang terdapat di Melaka pada waktu itu bukan sahaja dating dari dalam negeri tetapi termasuk dari luar Negara seperti Jawa, Makasar dan Sulawesi. Ada beberapa Babad Jawa mengatakan bahawa dua orang WALI SONGO (Wali Sembilan) dari Tanah Jawa iaitu, WALI SUNAN BONANG dan WALI SONANG GIRI datang menuntut di Melaka. Mereka dikatakan tinggal di Pulau Upeh.

Ramai ulamak terkenal termasuk dari Mekah dihantar untuk mengajar di Melaka. Selain dari itu ulamak dari Pasai juga memainkan peranan dalam penyibaran ilmu di Bandar ini.

Melaka bukan sahaja terkenal sebagai pusat perkembagan Islam tetapi juga sebagai pusat penyibaran agama Islam di dunia sebelah timur. Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Sumatera Selatan dan Barat, Jawa (Indonesia dan Filipina Selatan mendapat Islam dari Melaka. Peranan Melaka sebagai pusat perkembangan dan penyibaran agama Islam banyak sekali . Melaka digelar “Serambi Mekah”. Oleh itu adalah wajar dihidupkan kembali Melaka sebagai Pusat Budaya ilmu.

Satu sifat yang menarik bagi Melaka ialah keupayaan pemimpin-pemimpinnya mengadakan undang-undang untuk mengawal masyarakatnya. Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka merupakan dua dokumen perundangan yang penting bagi menjamin rakyatnya hidup dalam keadaan aman dan damai. Sistem pengawal sosial amat penting bagi Melaka, sebuah Bandar pelabuhan yang agung.

Sistem cukai mithalnya, telah disusun rapi. Bagi kapal-kapal yang datang dari atas angin seperti India, Parsi, Turku dan Pegu, mereka dikenakan cukai 6% atas nilai kargonya. Di pelabuhan terdapat Pegawai Penilai untuk menilai barang-barang mereka. Pedagang-padagang tempatan dikenakan cuka 3% dan pedagang-pedagang di rantau ini seperti dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Filipina tidak dikenakan sebarang cukai, sebaliknya mereka dikehendaki memberi hadiah kepada Raja dan pembesar-pembesar istana.

Ilmu yang diperolehi dari pusat pengajian di Melaka bukan sahaja tertumpu pada soal-soal agama tetapi meliputi lain-lain disipkin ilmu yang berhubung kait dengan kehidupan manusia. Contohnya sebagai sebuah bandar pelabuyan yang teragung, sebagai sebuah kotaraya yang sarat dengan aktiviti ekonomi dan perdagangan sudah pasti Ilmu yang berkaitan dengan ‘muamalat’ dituntut juga. Prgawai-pegawai yang menguruskan hal-hal perdagangan sudah pasti ‘pakar dan bidang ekonomi’ dan ilmu ini bukan lahir bersama-samanya tetapi harus dipelajari. Oleh itu Melakalah yang menyediakan pendidikan ekonomi sebab pada waktu itu tidak ada pusat pengajian seperti Melaka di Nusantara ini.

Selain dari itu mungkin ada juga pelajaran yang berhubugkait dengan Matematik. ‘Accounting’ sangat penting dalam dunia perniagaan. Tambahan pula perdaganan Melaka adalah bertaraf antarabangsa. Sudah tentu pengurusan jualbeli, impot dan ekspot bukan satu urusan yang kecil. Ini memerlukan pengetahun Matematik yang agak cemerlang.

Ilmu pengurusan perdagangan juga amat perlu dalam mengedalikan perdagangan yang bagitu sibuk keluar dan masuk. Bukan sebuah dua buah kapal dagang yang terdapat di pelabuhan Melaka dalam satu ketika malah dikatan beratus buah semuanya perlu diuruskan dengan baik.

Terdapat juga ilmu yang behubung kait dengan ‘Teknologi’ . Di Melaka kapal-kapal yang dating bukan sahaja singgah untuk berdagang,. Malah dating untuk dapatkan bahan makanan dan juga membaiki kapal. Biasanya kapal yang berlayan beribu batu akan mengalami kerosan dan Melaka menyediakan kebudahan membaiki kapal. Sudah pasti ada bengkel atau ‘dock yard’ disediakan dengan pakar atau pekerja mereka sendiri. Semuanya ini dikendalikan oleh orang-orang Melaka yang imlunya diperolehi dari pusat pengajiannya di Melaka.

Menbicangkan tentang ‘ilmu dan intektual’ kita tidak lupakan hubungan Melaka dengan Pasai dan hubungan Melaka dengan Mekah. Kedua-duanya merupakan pusat ilmu yang wujud sebelum Melaka. Pasai adalam pusat Islam di rantau Nusantara ini sebelum Melaka beragama Islam. Melaka mejadi Islam setelan Parameswara berkahwin dengan puteri Pasai dan hubungan dengan Mekah adalah kerana Ilmu dan agama. Mulana Abu Ishak, seorang ulamak sufi yang terkenal telah mengarang kitab ‘Ad darru’l Mahzum’ dan kitab ini telah dibawa ke Melaka oleh Maulana Abu Bakar. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan plajar-prlajar mengikutinya. Kitab ini membicarakan tentang ilmu tasawuf dan teologi.

Semuanya ini lahir dari sistem pendidikan yang bagitu mantap dalam zaman kesultanan Melayu Melaka.1 comments:

Unknown said...

what even

Post a Comment